Foredrag: Arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen

Skru op for arbejdsglæde og trivsel

Optimér arbejdsglæden – Det starter hos dig selv!

Medarbejder eller leder? Øget arbejdsglæde gavner arbejdspladser organisationer på flere niveauer. Start udviklingen i dag!

Arbejdsglæde og trivsel

Få små værktøjer, der øger arbejdsglæden

Besparelser og øgede krav til præstationen sætter mange medarbejdere i en svær situation. For hvordan skal man nå alt det, man selv synes, man skal – og samtidig være en god, glad kollega? Det moderne menneske stiller høje krav til sig selv, og i dette foredrag om arbejdsglæde og trivsel sætter Thomas Sloth fokus på at skrue op for humøret i dagligdagen til gavn for både leder og medarbejder.

 

Forny arbejdsglæden med små værktøjer
I Skru op for arbejdsglæde og trivsel handler det ikke om tom peptalk eller luftige idéer. Fokus er at få arbejdsglæden højnet aktivt igennem de værktøjer og ideer, der leveres under foredraget/workshoppen.

Først og fremmest afhænger din trivsel af dit fokus. Det du fokuserer på, får du mere af! hvorfor den enkeltes mindset har stor betydning for, hvordan man trives. Små irritationer skal ikke vokse sig til store problemer, som det desværre ofte er tilfældet. Igennem letforståelige eksempler vil foredraget belyse hverdagens faldgruber og give metoder, der kan anvendes for at få arbejdsglæden optimeret i en travl dansk hverdag.

Vi arbejder en stor del af vores liv, men alt for få mennesker indser, at arbejdet med den daglige trivsel bør indtænkes i det store puslespil.
– Det her er foredraget, der kan få tingene til at ske!

Jeg har fået mange positive reaktioner på dit foredrag, så det syntes jeg lige du skulle vide. Vi er her hos mig, startet med at give hånd om morgenen, til stor morskab for os alle ☺
Mvh Oda H, RegionMidtjylland

Mindre sygefravær med mere arbejdsglædeI foredraget tages der afsæt i den enkeltes bidrag til et godt psykisk arbejdsmiljø
Det er nemt nok at kritisere; men hvad kan du selv gøre? I foredraget om arbejdsglæde vil der blive sat fokus på det at blive set – og det at se hinanden – hvad enten du er leder eller medarbejder.

Bag om foredraget
Teorien bag foredraget om arbejdsglæde bygger på indsamlet og sorteret viden inden for bl.a. videnskabelig empiri, coaching, erfaringer, cases inden for psykologi og sociologi samt egne indsamlede betragtninger.

Under foredraget vil der være et par gode øvelser, der sætter arbejdsglæde og trivsel på dagsordenen for den enkelte; så budskabet om at højne arbejdsglæden føres aktivt ud i livet.
OBS! Øvelserne om arbejdsglæde virker ikke grænseoverskridende på publikum.

Foredraget kan også gennemføres som et heldagskursus – ring og hør nærmere…

Målgruppen er typisk private virksomheder og offentlige organisationer, der vil højne arbejdsglæde og trivsel – ledere og medarbejdere.

Eller ring nu: Tlf: 51 35 90 22