Kursus med video

”Sådan er virkeligheden”

Få fokus på kommunikationen i  hverdagen

Se  med egne øjne, hvad du gør i det daglige

Se hvad der virker

Få  bud på hvad du kan gøre anderledes

 

Jeg oplever at mange virksomheder har gode produkter, gode ideer og mange gode intentioner med at få skabt  en god forretning og et godt arbejdsmiljø.

Jeg ser  også, at mange kan have gavn af at fokusere på deres måde at kommunikere på. Det gælder  kommunikationen med kunderne og det gælder virksomhedens interne kommunikation  mellem medarbejder og ledelse og mellem medarbejderne indbyrdes.

 

Vi er ikke alle lige gode til at kommunikere, men vi kan lære det, hvis vi tør at arbejde med os selv.

 

Kursus/foredrag  foregår ved, at jeg kommer i virksomheden og filmer hverdagsøjeblikke.

Disse film analyserer jeg og viser og videregiver undervisning/viden ved hjælp af udklip fra disse film.

Det gode ved denne metode er, at jeg ikke leder efter fejl og mangler, men leder efter muligheder, som kan lede os på vej til måske en bedre og tydeligere kommunikation.

Ingen skal derfor frygte at blive ” hængt ud” men i stedet for blive ledt og vist, hvad man kan gøre i stedet for en evt. uheldig vej/handling.

Man kan arbejde med mange forskellige vinkler på kommunikation, og virksomheden kan selv vælge om der skal sættes fokus på kontakten til kunden – medarbejdere-chefen

Eller om vi skal filme møder og se hvordan man kan få sagt svære ting – være uenige eller bare et servicetjek på mødekulturen i virksomheden.

Man vælger også selv om der skal tilbagemeldes til hver enkelt medarbejder – en gruppe eller til hele medarbejderstaben.

Det er alt sammen noget vi kan drøfte og planlægge  individuelt efter behov og ønsker.