FÅ STYR PÅ DIN KLASSE

Kursus i klasserumsledelse

Det kan være en udfordring for en lærer at få lov til at gøre det som han/hun oprindelig blev læreruddannet til, nemlig at undervise.

Dette kræver først og fremmest at man har ro i klassen og dernæst har undervisningsparate elever.

Ved at videofilme små sekvenser fra livet i klassen, fokuserer vi  på at finde muligheder for at skabe den fornødne ro og parathed til undervisning. Der tages udgangspunkt i den anerkendende  tilgang, så kursister behøver ikke være nervøse for at blive ” hængt ud”, da vi leder efter muligheder for at få det til at virke og ikke leder efter ” fejl”.

Fokus på eleverne

Udover klasserumsledelse er der også mulighed for at sætte fokus på elevernes evne til at modtage undervisning.

Der laves en analyse som fokuserer på :

hvad eleven kan og hvad eleven mangler at lære.  Eller det kan dreje sig om en hel gruppe eller klasse.

Herefter arbejdes der konkret med at finde muligheder for, hvad læreren kan gøre for at tilføre de manglende kompetencer hos eleven.

Teamsamarbejde

Har I brug for at få redskaber til at komme videre i jeres team samarbejde ?

Det er utrolig vigtigt, at man har det godt i sit team, og at  man her kan hente inspiration og udveksle ideer og hjælpe hinanden til glæde for et godt arbejdsmiljø og  for at undgå udbrændthed.

 

 

Konkret- kontakt mig for en snak om hvad der din/jeres udfordring og vi kan skræddersy et kursus efter jeres behov.