Workshop – Øg væksten

HVORDAN DU OG DIN LEDERGRUPPE ØGER VÆKSTEN VED AT IMPLEMENTERE EN ÆRLIG OG TRANSPARENT RESULTATKULTUR!

 

Målgruppe: Ledere og chefer – på alle niveauer

 

Mål: At øge den økonomiske vækst ved først at øge den personlige vækst, den ledelsesmæssige vækst, den samarbejdsmæssige og kulturelle vækst

 

Advarsel: Denne workshop er ikke for dig der ønsker at gøre tingene på samme måde som du og din ledergruppe altid har gjort. Og den er heller ikke for dig der ikke tør høre dine kollegers ærlige holdninger og ikke ønsker se sandheden i øjnene. Formålet er netop at vi på 3 timer i ledergruppen lyner kulturen helt op og undersøger flg. elementer:

 

1: Er vi 100% ærlige, åbne og direkte i ledergruppen?

 

2: Er der noget gemt under gulvtæppet i ledergruppen?

 

3: Når nu de fleste mennesker mener at “ærlighed er forudsætningen for vækst” – hvad kan vi så i ledergruppen konkret gøre for at få ild i ærlighed, åbenhed og transparens?

 

4: Hvor vil vi i ledergruppen sætte konkret ind – så vi etablerer en ærlig resultatkultur helt ud i krogene af organisationen?

 

Læs mere om “forudsætnings-kulturerne” her:

 

En leders fornemste opgave er at skabe en sund og vækstfremmende kultur. En menneskelig og resultatskabende kultur – i fin balance. En balance mellem den omsorgsfulde, menneskelige og støttende kultur på den ene side – og den håndfaste, konsekvente og resultatskabende kultur på den anden.

Uden økonomiske resultater er der ingen virksomhed. Bundlinje, økonomiske resultater og øget salg – er elementer som får verden til at fungere. For at få fingre i de økonomiske resultater – kræver det at du som leder evner at etablere, fastholde og udvikle en resultat-kultur. En kultur hvor medarbejderne tænder på at skabe og være kreative. En kultur hvor de ikke kan lade være med – at præstere og levere resultater. En kultur hvor medarbejderne selv kan og vil.

Inden vi når til en kultur hvor resultaterne kommer af sig selv – netop fordi medarbejderne ikke kan lade være med at være kreative og skabe dem – kommer først nogle “forudsætnings-kulturer”. Disse kulturer er som ordet siger – forudsætninger for at resultat-kulturen kan få fodfæste, grobund for resultaterne:

AUTENTISK KULTUR

Forudsætningen for al vækst – er vores evne til at være tro mod os selv og være os selv. At træde ud af rollerne og i autentisk karakter som os selv. Det gælder både ledelse og medarbejdere. En virksomhed funderet på autenticitet og integritet – er en vinder-virksomhed. Og frem for alt er det en virksomhed hvor resultater og vækst skabes let og ubesværet, frit og naturligt.

Læs mere om Autentisk Mentalitet og Autentisk Autoritet her

Forskerne siger at AUTENTICITET er det vigtigste og største en leder kan have og være. Det samme siger mine erfaringer

TRANSPARENT KULTUR

Åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed opstår ovenpå autenticitet og integritet. Som leder skal du gå forrest og være åben. Du skal repræsentere ærligheden og være sandheden. Du skal sørge for at alt hvad der foregår er gennemsigtigt og der ikke findes skjulte dagsordener eller hemmelige motiver. Det gør medarbejderne trygge. Og det gør at de selv tør være åbne og ærlige.

Og ærlighed er en af hjørnestenene i den sunde kultur. Og til vores evne at skabe vækst. Ærlighed betragtes af mange som den vigtigste værdi af alle. Og ærlighed tiltrækker de rigtige medarbejdere og de rigtige kunder.

HJÆLPENDE KULTUR

Hjælpsomhed er den energi og kraft som gør forskellen i dagligdagen. En kultur hvor man hjælper hinanden, støtter hinanden og er der for hinanden – er en kultur der let og ubesværet skaber resultater.

At få hjælp betyder en verden til forskel for den der modtager hjælpen. Og den der giver hjælpen – vokser som menneske og styrker sit selvværd. Hjælpsomhed er ægte win-win.

TILLIDSBASERET KULTUR

Tilliden holder sammen på det hele. Tillid er selve cementen der holder sammen på virksomhedens grundsten. Som leder kan du ikke diktere dine medarbejdere til at vise dig tillid. Du skal vinde deres tillid. Og det gør du ved selv at VÆRE de kulturer der er beskrevet her – med særligt fokus på autenticitet og integritet.

Er du ærlig, transparent og autentisk – og du holder ved uanset hvordan du bliver udfordret på din autenticitet og integritet – så vil du altid vinde medarbejdernes tillid. Og så er vejen til det gode samarbejde, det stærke sammenhold og de store resultater – banet for dig og dine medarbejdere.

Med tillid kommer loyalitet. Både tillid og loyalitet er følelser som kan etableres, udvikles og styrkes. Og oven på dem – flyder kreativiteten frit og naturligt. Og i kølvandet på kreativiteten kommer væksten.

 

BESLUTNINGSKRAFTIG KULTUR

Det er afgørende for din og virksomhedens succes – at medarbejderne kan og vil selv. At de besidder en stærk dømmekraft og har beslutnings-kompetence. Medarbejderne skal ikke være afhængige af dig. De skal selvstændigt kunne tage de beslutninger der skal tages.

Rigtige beslutninger er afgørende for medarbejderne og organisationens evne til at skabe resultater. Du skal som leder lære medarbejderne at tage de rigtige beslutninger. Du skal ikke være med på alle beslutninger. Hvis du skal det – vil det hæmme dine medarbejderes udfoldelses-lyst og kreativitet. Og det vil begrænse resultater og vækst

 

RESULTATSKABENDE KULTUR

De 5 kulturer lagt sammen – giver den resultatskabende kultur. En kultur hvor ledelse og medarbejdere elsker at skabe resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere er sig selv når de skaber resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere er åbne og transparente når de skaber resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere hjælper hinanden når de skaber resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere har en dyb tillid til hinanden og står sammen om at skabe resultater. En kultur hvor medarbejderne har evnen og kompetencen til at tage de beslutninger og træffe de valg – der skaber resultater.

 

Den sunde kultur skaber de store resultater. Den menneskelige kultur skaber den fremtidige vækst.

 

 

Næste skridt: Ring til Ulrich Søgård på tlf. 20 16 04 67 og hør mere om mulighederne og de praktiske detaljer omkring workshop’en

 

Pris: Kr. 14.500 + moms – incl. behovs- og forventningsafstemmende møde, forberedelse, formulering af skriftligt materiale og øvelser, 3 timers workshop, opfølgnings-samtale, transport

 

 

THOMAS – SIG ENDELIG TIL HVIS JEG HAR GLEMT NOGET ELLER DU HAR BRUG FOR MERE INFO FRA MIG!

 

Tak,

Ulrich

 

 

 

 

 

Bedste hilsner

 

Ulrich Søgård

 

 

 

T: (+45) 20 16 04 67

E: ulrich@ulrichsoegaard.dk

W: www.UlrichSoegaard.dk
Få Ulrich’s nyhedsbrev | Connect på LinkedIn | Læs sidste blogindlæg

 

 

Få styr på din offensive vækst-strategi!

Sæt målrettet ind på de 3 afgørende discipliner:

 

Autentisk MENTALITET

Vær dig selv og bring dine medfødte styrker og talenter naturligt i spil

 

Menneskelig LEDELSE

Skab en transparent resultatkultur, hvor medarbejderne kan og vil selv

 

PRO SALG

Boost salget ved at gi’ slip på pres og manipulation så kunden selv ønsker at købe

 

Læs mere her om hvordan du øger væksten!

 

___________________________________________________

 

Ulrich Søgård har 20 års erfaring, flere uddannelser og et utal af kurser indenfor psykologi, ledelse og salg bag sig. Ulrich har skrevet artikler til kendte magasiner om salg og ledelse og er en efterspurgt coach, virksomhedskonsulent og vækstrådgiver.

 

Ulrich har rådgivet, coachet og trænet mere end 1000 ejerledere, direktører, mellemledere, sælgere og nøglemedarbejdere – og elsker at skabe personlig og forretningsmæssig vækst – og gøre en stor forskel hver gang han får muligheden. Som en af de første vækstrådgivere har Ulrich skabt sit eget vækstprogram, som kombinerer personlig autenticitet, high performance ledelse og øget salg – og som sikrer at kunden når sine mål, realiserer sine ambitioner og skaber den ønskede vækst.

 

Ulrich har startet og opbygget 5 selvstændige iværksætter-virksomheder fra tomme skriveborde til million-forretninger.